YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİ

 

16 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan  "2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik"uyarınca, Yabancı Sermayeli Şirketler, edinilmek istenilen taşınmazın bulunduğu yerdeki Valiliklere (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerine) müracaat edeceklerdir.

 
16.08.2012 tarih ve 28386 sayılı yönetmeliğe göre Valiliklere başvurması gereken ve gerekmeyen şirketler için tıklayınız.
 
Yönetmelik için tıklayınız.
 
Taahhütname için tıklayınız.
 
Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
 
Şirket müracatları için tıklayınız.
 
İştirak müracatları için gerekli belgeler için tıklayınız.
 
Sınırlı ayni hak edinimi için gerekli belgeler için tıklayınız.