İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTILARI
 
 
17 Ekim 2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlarıan 2016 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'ın 21. maddesi ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmelğine göre;  İllerdeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulları yılda 4 kez Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında toplanır.
 
 
İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarından Önce Yatırımcı Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Aşağıdaki İş ve İşlemler Yapılacaktır :
 
 
1- Ocak - Nisan - Temmuz ve Ekim aylarında yapılan toplantılardan önce Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ile Yatırım Projeleri İzleme Formunun doldurularak, yazı ortamında ve elektronik ortamda (kocaeli.ipkm@icisleri.gov.tr adresine) Müdürlüğümüze iletilecektir. Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu (tıklayınız.) ile Yatırım Projeleri İzleme Formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. 
 
2- Temmuz ayı toplantısından önce Yatırım Teklifleri Tablosu doldurularak Müdürlüğümüze iletilecektir. Yatırım Tekllifleri Tablosunubilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
 
3- Kalkınma Bakanlığının  http://uygulama.ikis.kalkinma.gov.tr/Ikis/ web sayfasında bulunan İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine ( İKİS )  3 aylık yatınm bilgilerinin ve sistemde belirlenen sosyoekonomik verilerin girilmesi gerekmektedir.
 
4- Bir önceki dönemde düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlara ilişkin yapılan çalışmalar Müdürülüğümüze bildirilecektir.