İL BRİFİNGİNİN HAZIRLANMASI
 
13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi uyarınca;
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle)  aylarında İl Brifingi oluşturulmaktadır.
İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kaymakamlıklarca hazırlanacak olan kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınarak oluşturulmuş olup, ilimize ait birifing aşağıda belirtilmiştir.