İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)
 
 
      Kalkınma Bakanlığı'nın http://uygulama.ikis.kalkinma.gov.tr/Ikis/ web sayfasında bulunan İl Koordinasyon İzleme Sistemine (İKİS) 3 aylık yatınm bilgilerinin ve sistemde belirlenen sosyoekonomik verilerin her Koordinasyon Kurulu Toplantısından önce girilmesi gerekmektedir.
 
        2017 yılı için veri girişlerinin yapılması gereken tarihler belli olmuş olup, aşağıdaki gibidir:
 
 
Koordinasyon Kurulu Toplantı Dönemleri
Toplantı Tarihi
Veri Girişi Başlangıç Tarihi
Veri Girişi Bitiş Tarihi
2016 Yılı IV. Dönem Toplantısı
17.01.2017
02.12.2016
6.01.2017
2017 Yılı I. Dönem Toplantısı
11.04.2017
25.02.2017
31.03.2017
2017 Yılı II. Dönem Toplantısı
18.07.2017
02.06.2017
07.07.2017
2017 Yılı III. Dönem Toplantısı
12.10.2017
25.08.2017
29.09.2017
 
 
 
 
 
        
 
 
        Veri Girişi için tıklayınız.